Outsource
1 star
100 %

Reivew công ty Toyota Financial Services Vietnam (2)

Nguuoi PV (Dev quèn)
9 tháng trước
1 star

Công ty cực kỳ nhảm nhí nha mọi người, lương thấp mà đòi hỏi trên trời, hr thì thiếu chuyên nghiệp

Dev Quèn (Senior)
1 năm trước
1 star

Chưa thấy cty nào như cty này
Phỏng vấn đậu hay rớt không không một email kết quả phản hồi cho ứng viên
chán chả buồn nói
và xin phép té cty khác :)