Outsource
1 star
50 %
2 star
50 %

Reivew công ty Spartronics Việt Nam (2)

Ẩn danh
1 năm trước
2 star

Vợ sếp tánh rất kỳ. Rất nhiều người đã nghỉ việc vì người phụ nữ ấy.

Ẩn danh đã  
5 tháng trước

QC và BA là 2 chuyên ngành khác nhau đổi qua sao làm được nhỉ? 🧐

Ẩn danh
1 năm trước
1 star

Hr thiếu chuyên nghiệp