Outsource
  Tan Binh, Ho Chi Minh
  1-50
3 star
100 %

Reivew công ty Sally Beauty (1)

Người Vô Danh (Nhân viên quèn)
1 năm trước
3 star

CTY như hạch, BGD thì mua xe hơi khi mà dịch bệnh, cắt giảm lương để rồi ng nghỉ. Hoạch định thì ko có, toàn đi nghe Shark và khoái được gọi là CEO, founder..khi mà CTY chưa được 50 người. Tầm nhìn con buôn, nói chuyện vĩ mô