Outsource
3 star
100 %

Reivew công ty Oivan (1)

Ẩn danh (Dev quèn)
1 năm trước
3 star

Bạn nào làm công ty này rồi cho mình xem ý kiến với
Chả là mình đang tính apply vào OIVAN Đà Nẵng