Bằng khát vọng đi tiên phong trong lắp đặt, thiết kế và thi công hệ thống âm thanh chất lượng hàng đầu Việt Nam, Nhật Hoàng Audio đã và đang nỗ lực tìm tòi, khám phá những công nghệ mới phục vụ nhu cầu giải trí, đời sống tinh thần của người dân Việt Nam ở

Reivew công ty Nhật Hoàng Audio (1)

Quản lý
1 năm trước

- Công ty có môi trường năng động
- Công ty minh bạch và đề cao tính công bằng
- Công ty quan tâm đến chế độ nhân viên
- Quản lý gần gũi, có chuyên môn cao
-
-