Outsource
  74 Nguyễn Thị Minh Khai District 3 Ho Chi Minh
  51-150
Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam, tiền thân là Công ty TNHH GreenFeed Việt Nam, được thành lập năm 2003 với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp hiệu quả cho ngành thực phẩm sạch.
1 star
9 %
2 star
31 %
3 star
3 %
4 star
34 %
5 star
23 %

Reivew công ty GreenFeed (147)

NGUYỄN VĂN HA
NHÂN VIÊN KINH DOANH
2 tháng trước
1 star

Mình nghỉ việc công ty này từ cuối T8/2022 mà qua tháng 10/2022 vẫn chưa trả lương. Theo BLLĐ thì mọi khoản thanh toán phải được trả trong vòng 14 ngày kể từ ngày nghỉ việc. Mà không phải là mình nghỉ việc trái quy định pháp luật đâu. Mình nghỉ việc theo đúng quy trình của công ty và quy định của pháp luật mà không hiểu hơn mấy chục ngày vẫn chưa nhận được lương. cái này có khả năng là nhân sự kết hợp với kết toán lấy tiền gửi ngân hàng lấy lãi nên chưa trả lương cho mình thôi. không hiểu nỗi tại sao lại có công ty kiểu vậy

Bộ phận hành chính (Nhân viên)
3 tháng trước
1 star

Chuyên rung nhau thành gà, không nên làm. Bọn này là cô hồn thái lan kumathong

831884
5 tháng trước
2 star

http://tinyurl.com/27djeagf

543869
5 tháng trước
2 star

http://tinyurl.com/26fpgpfo

158949
5 tháng trước
2 star

http://tinyurl.com/2xtmhlu7

756934
5 tháng trước
2 star

http://tinyurl.com/26w3fmrl

478798
5 tháng trước
2 star

http://tinyurl.com/2ydcwnve

612185
5 tháng trước
2 star

http://tinyurl.com/25ny9yk3

639231
5 tháng trước
2 star

http://tinyurl.com/27ypzzoy

953321
5 tháng trước
2 star

http://tinyurl.com/22na475b