Outsource
  10 Nguyễn Quyền Hà Nội
  11-50
1 star
100 %

Reivew công ty Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Cánh Buồm Cab (49)

sale
Nhân viên
2 tháng trước
1 star

Trời ơi đừng ai dây với công ty này. Ổ sâu bệnh hút hít và rượu chè be bét. Rồi quịt lương nhân viên nữa. Né đi là vừa nha.

Dân sale
Sales
8 tháng trước
1 star

Thằng Toàn hủi bụng phệ, người nồng nặc thuốc lá và lúc nào cũng lâng lâng trong hơi men. Thế mà làm chủ cái công ty đi làm sách dạy học sinh mới hài.
Né gấp vì đó là ổ nhậu nhẹt, hút thuốc, chơi bài, quịt lương ....nha anh chị em

Công ty lừa đảo (Sales)
11 tháng trước
1 star

Công ty lúc nào cũng nồng mùi thuốc lá. Làm giáo dục mà toàn nhậu nhẹt chè chén suốt. Chuyên đi làm sân sau chứ sales mẹ gì. Né ngay vì quỵt lương và chậm lương anh em ạ. Quy trình thì không có. Làm theo cảm hứng của thằng chó Toàn bụng phệ.
Né ngay không hối tiếc [email protected]

Ẩn danh đã  
11 tháng trước

Quá đúng ! Đừng nghe thằng Toàn bụng phệ đó. Nó toàn chém gió đi ăn nhậu với sân sau quen biết. Nhưng riết cũng hết mối. Phát triển không bền vững. Đang bị các đối thủ khác đè bẹp từng ngày.
Né lẹ đi các bạn không hối không kịp vì làm thêm giờ không bao giờ trả lương. Chậm lương và quịt lương từ thằng Toàn hủi này.

Công ty lừa đảo (Sales)
11 tháng trước
1 star

Công ty lúc nào cũng nồng mùi thuốc lá. Làm giáo dục mà toàn nhậu nhẹt chè chén suốt. Chuyên đi làm sân sau chứ sales mẹ gì. Né ngay vì quỵt lương và chậm lương anh em ạ. Quy trình thì không có. Làm theo cảm hứng của thằng chó Toàn bụng phệ.
Né ngay không hối tiếc [email protected]

Ẩn danh đã  
11 tháng trước

Quá đúng ! Đừng nghe thằng Toàn bụng phệ đó. Nó toàn chém gió đi ăn nhậu với sân sau quen biết. Nhưng riết cũng hết mối. Phát triển không bền vững. Đang bị các đối thủ khác đè bẹp từng ngày.
Né lẹ đi các bạn không hối không kịp vì làm thêm giờ không bao giờ trả lương. Chậm lương và quịt lương từ thằng Toàn hủi này.

Công ty lừa đảo (Sales)
11 tháng trước
1 star

Công ty lúc nào cũng nồng mùi thuốc lá. Làm giáo dục mà toàn nhậu nhẹt chè chén suốt. Chuyên đi làm sân sau chứ sales mẹ gì. Né ngay vì quỵt lương và chậm lương anh em ạ. Quy trình thì không có. Làm theo cảm hứng của thằng chó Toàn bụng phệ.
Né ngay không hối tiếc [email protected]

Ẩn danh đã  
11 tháng trước

Quá đúng ! Đừng nghe thằng Toàn bụng phệ đó. Nó toàn chém gió đi ăn nhậu với sân sau quen biết. Nhưng riết cũng hết mối. Phát triển không bền vững. Đang bị các đối thủ khác đè bẹp từng ngày.
Né lẹ đi các bạn không hối không kịp vì làm thêm giờ không bao giờ trả lương. Chậm lương và quịt lương từ thằng Toàn hủi này.

Công ty lừa đảo (Sales)
11 tháng trước
1 star

Công ty lúc nào cũng nồng mùi thuốc lá. Làm giáo dục mà toàn nhậu nhẹt chè chén suốt. Chuyên đi làm sân sau chứ sales mẹ gì. Né ngay vì quỵt lương và chậm lương anh em ạ. Quy trình thì không có. Làm theo cảm hứng của thằng chó Toàn bụng phệ.
Né ngay không hối tiếc [email protected]

Ẩn danh đã  
11 tháng trước

Quá đúng ! Đừng nghe thằng Toàn bụng phệ đó. Nó toàn chém gió đi ăn nhậu với sân sau quen biết. Nhưng riết cũng hết mối. Phát triển không bền vững. Đang bị các đối thủ khác đè bẹp từng ngày.
Né lẹ đi các bạn không hối không kịp vì làm thêm giờ không bao giờ trả lương. Chậm lương và quịt lương từ thằng Toàn hủi này.

Công ty lừa đảo (Sales)
11 tháng trước
1 star

Công ty lúc nào cũng nồng mùi thuốc lá. Làm giáo dục mà toàn nhậu nhẹt chè chén suốt. Chuyên đi làm sân sau chứ sales mẹ gì. Né ngay vì quỵt lương và chậm lương anh em ạ. Quy trình thì không có. Làm theo cảm hứng của thằng chó Toàn bụng phệ.
Né ngay không hối tiếc [email protected]

Ẩn danh đã  
11 tháng trước

Quá đúng ! Đừng nghe thằng Toàn bụng phệ đó. Nó toàn chém gió đi ăn nhậu với sân sau quen biết. Nhưng riết cũng hết mối. Phát triển không bền vững. Đang bị các đối thủ khác đè bẹp từng ngày.
Né lẹ đi các bạn không hối không kịp vì làm thêm giờ không bao giờ trả lương. Chậm lương và quịt lương từ thằng Toàn hủi này.

Công ty lừa đảo (Sales)
11 tháng trước
1 star

Công ty lúc nào cũng nồng mùi thuốc lá. Làm giáo dục mà toàn nhậu nhẹt chè chén suốt. Chuyên đi làm sân sau chứ sales mẹ gì. Né ngay vì quỵt lương và chậm lương anh em ạ. Quy trình thì không có. Làm theo cảm hứng của thằng chó Toàn bụng phệ.
Né ngay không hối tiếc [email protected]

Ẩn danh đã  
11 tháng trước

Quá đúng ! Đừng nghe thằng Toàn bụng phệ đó. Nó toàn chém gió đi ăn nhậu với sân sau quen biết. Nhưng riết cũng hết mối. Phát triển không bền vững. Đang bị các đối thủ khác đè bẹp từng ngày.
Né lẹ đi các bạn không hối không kịp vì làm thêm giờ không bao giờ trả lương. Chậm lương và quịt lương từ thằng Toàn hủi này.

Công ty lừa đảo (Sales)
11 tháng trước
1 star

Công ty lúc nào cũng nồng mùi thuốc lá. Làm giáo dục mà toàn nhậu nhẹt chè chén suốt. Chuyên đi làm sân sau chứ sales mẹ gì. Né ngay vì quỵt lương và chậm lương anh em ạ. Quy trình thì không có. Làm theo cảm hứng của thằng chó Toàn bụng phệ.
Né ngay không hối tiếc [email protected]

Ẩn danh đã  
11 tháng trước

Quá đúng ! Đừng nghe thằng Toàn bụng phệ đó. Nó toàn chém gió đi ăn nhậu với sân sau quen biết. Nhưng riết cũng hết mối. Phát triển không bền vững. Đang bị các đối thủ khác đè bẹp từng ngày.
Né lẹ đi các bạn không hối không kịp vì làm thêm giờ không bao giờ trả lương. Chậm lương và quịt lương từ thằng Toàn hủi này.

Công ty lừa đảo (Sales)
11 tháng trước
1 star

Công ty lúc nào cũng nồng mùi thuốc lá. Làm giáo dục mà toàn nhậu nhẹt chè chén suốt. Chuyên đi làm sân sau chứ sales mẹ gì. Né ngay vì quỵt lương và chậm lương anh em ạ. Quy trình thì không có. Làm theo cảm hứng của thằng chó Toàn bụng phệ.
Né ngay không hối tiếc [email protected]

Ẩn danh đã  
11 tháng trước

Quá đúng ! Đừng nghe thằng Toàn bụng phệ đó. Nó toàn chém gió đi ăn nhậu với sân sau quen biết. Nhưng riết cũng hết mối. Phát triển không bền vững. Đang bị các đối thủ khác đè bẹp từng ngày.
Né lẹ đi các bạn không hối không kịp vì làm thêm giờ không bao giờ trả lương. Chậm lương và quịt lương từ thằng Toàn hủi này.